Leena infattar en sten i en ring.


Våge sågar ut en korp i titan.