GALLERI FABRIK13
En trappa upp, ovanpå verkstaden, har vi ett sommargalleri

2021
LEENA JOKELA
FOTOGRAFI

TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR I URVAL

2020
LEENA JOKELA OCH VÅGE BODIN
FOTOGRAFI OCH OBJEKT

       

2019 


OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR
FOTOGRAFI  - SARA ARNALD


2019 

EVA BÄCKLUND
FOTOGRAFI OCH CYANOTYPI -EVA BÄCKLUND

 


2018 

BACKSPEGLINGAR
FOTOGRAFI OCH ANDRA FÖREMÅL - VÅGE BODIN

 


2017
 

VATTEN - I MÄNNISKANS TJÄNST
FOTOGRAFI -  LEENA JOKELA OCH VÅGE BODIN